Työryhmä

Jukka Kortti

Hankkeen vastuullinen johtaja dosentti, VTT Jukka Kortti on yhteiskuntahistorioitsija, joka on erikoistunut mediahistoriaan ja sivistyshistoriaan. Näiden teemojen alla hän on toteuttanut useita laajoja tutkimushankkeita suomalaisen yhteiskunnan historiasta. Kortin kiinnostus hankkeessa on etenkin siinä, miten historiaa representoidaan dokumenttielokuvassa ja mikä suhde akateemisella historiantutkimuksella ja esteettisellä historianilmaisulla on historiakulttuurissa.

blogs.helsinki.fi/kortti/

 

Aleksi Marti

FM Aleksi Marti on historian lukio-opettaja ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskiössä on se, miten kulttuurisesti moninaistuvan yhteiskunnan kansalaiset suhtautuvat historiakulttuurin välittämiin kertomuksiin. Tässä hankkeessa hän tutkii aihepiiriä historian kouluopetuksen, Kansallismuseon Suomen tarina -näyttelyn ja Suomi 100 -rahoitettujen elokuvien kautta.

researchportal.helsinki/aleksi-marti

Mari Viita-Aho

KM Mari Viita-aho valmistelee Helsingin yliopistossa väitöstutkimusta museoiden yhteiskunnallisesta toimijuudesta ja sen muutoksista Suomessa vuosina 1972–2020. Tutkimuksessaan hän kysyy, miten museot ovat käsitelleet kriittisiä aiheita aiemmin, ja millaista potentiaalia nykymuseoilla on käsitellä niitä vaikuttavasti. Suomen tarina -näyttelyn kriittinen luenta tekee näkyväksi ennen kaikkea sen, mikä on päätetty jättää näyttelyn ulkopuolelle.

researchportal.helsinki/mari-t-viita-aho

Rami Mähkä

FT Rami Mähkä on digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja Turun yliopistossa. Mähkän osuus hankkeessa keskittyy Suomi 100 -rahoitettuihin fiktioelokuviin, hypoteesinaan Suomen historiakulttuurin rakentaminen näennäisen vaihtelevien, mutta Suomen historian merkkitapahtumiin kiinnittyvien aiheiden uudelleentulkintojen kautta. 

utu.fi/fi/ihmiset/rami-mahka

martina Marti

BA, MBA Martina Marti on Sveitsissä syntynyt taiteilija ja moninaisuusasiantuntija. Hän työskentelee teatteriohjaajana, kuraattorina ja kouluttajana. Hän on toteuttanut moninaisuuteen ja inkluusioon liittyviä koulutuksia erilaisille kulttuurialan toimijoille kuten esim. Suomen Kansallismuseolle, Turun kaupunginteatterille, Kuopion kaupunginorkesterille ja Taiteen edistämiskeskukselle. Hankkessamme hänen vastuullaan on taiteellisen ohjelman kuratointi ja toteutus yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa

Yhteistyökumppanit

Suomen Kansallismuseo on vuonna 1893 perustettu kansallinen kulttuurihistorian museo, jonka toiminnasta säädetään laissa. Museo pyrkii näyttelyillä, mutta myös seminaareilla edistämään sovintoprosesseja tuomalla etenkin vähemmistöryhmien ihmiset yhteen kohtaamaan erilaisia historiatulkintoja. Kansallismuseo tarjoaa hankkeelle aineistoja sen näyttelyn analysointia varten ja tarjoaa tiloja hankkeen keskustelu- ja näyttelytilaisuuksille.

Sodan ja Rauhan Keskus Muisti on Mikkelissä kesäkuussa 2021 avautunut humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekeskus. Sodan ja rauhan keskus Muistin toiminnan keskeisin muoto ovat yleisölle suunnatut näyttelyt. Muisti tarjoaa hankkeelle aineistoja kuvakorttien kehittämisen tueksi. Lisäksi tiedekeskus on mukana narratiivikorttien tuotanto-, markkinointi- ja jakelukustannukset yhdessä Opinkirjon kanssa ja tarjoaa tiloja hankkeen keskustelutilaisuuksille. 

Historioitsijat ilman rajoja Suomessa edistää ja syventää historian yleistä ja monipuolista tuntemusta, historiallisen aineiston ja arkistojen avointa ja vapaata käyttöä sekä edistää historian eri näkemysten ja tulkintojen asiallista vuorovaikutusta ja lähentää ristiriitaisia käsityksiä historian kulusta ja tapahtumista.Hanke toteuttaa yhdessä järjestön kanssa keskustelutilaisuuksia historian merkityksistä suomalaisuuden rakentamisessa.