Projektet ”Suomen tarinat: historiakulttuuri, taide ja muuttuva kansalaisuus” (Berättelser om Finland: historiekulturen, konsten och det föränderliga medborgarskapet) efterlyser konstverk eller konstnärliga processer som utmanar uppfattningarna om att vara finländare och erbjuder nya perspektiv på nationens narrativ och på det föränderliga begreppet medborgarskap. 

Detta forskningsprojekt undersöker via  historiekulturen hur narrativet om Finlands och den finska nationens historia konstrueras och upprätthålls, och hur dess innehåll förhandlas fram. Med historiekultur avses all verksamhet där representationen av det förflutna produceras, förmedlas och används i samhället. Genom att analysera bland annat museiutställningar samt fiktiva filmer och dokumentärer eftersträvar projektet att utreda hur historien utnyttjas vid formandet av nationen och finskheten. 

Med denna öppna utlysning strävar vi efter att hitta nya konstnärliga medel och tillvägagångssätt för att utmana de rådande berättelserna om finskheten och tolkningarna av Finlands historia. Vi inbjuder konstnärer att dela med sig av sin syn på det föränderliga medborgarskapet utifrån ett mångfaldighetsperspektiv på samhället. 

Vi är intresserade av: 

 • Nya synvinklar på ett diversifierat nationsbygge 
 • Olika röster som berättar om Finlands förflutna 
 • Inkluderande tolkningar av finskheten nu och i framtiden 

Ansökan är öppen för alla former av konst. Bidragen kan till exempel bestå av en ljud- eller ett videoverk, en dikt, en performans, ett bildkonstverk eller någon annan konstart. 

Projektet förbinder sig till mångfald strävar efter att lyfta fram underrepresenterade synvinklar. Bland de sökande uppmuntrar vi konstnärer av varierande bakgrund, oberoende av ursprung, språk, nationalitet, religion, kön, könsidentitet, eventuella funktionsvariationer och ålder. 

I valet beaktas förutom den konstnärliga kvaliteten även konstnärens strävan att formulera sin syn på Finlands historia för diskussion på den offentliga arenan och utmana rådande uppfattningar om finskheten samt hur projektet förverkligas i praktiken. 

De utvalda konstnärerna erhåller ett arvode om 900–2500 € beroende på verkets karaktär och utförande.  

Förverkligande och tidtabell 

De utvalda verken ställs ut av projektets samarbetsparter Mannerheim-museet, Helinä Rautavaara museet, Kulturcentret Caisa och Gallen-Kallela museet. Museerna ställer ut ett eller två verk som en del av sina utställningar, i kulturcentret Caisas fall som en del av ett evenemang. Då verken presenteras ordnas en konstnärsträff och ett diskussionsevenemang tillsammans med organisationen Historians without borders (Historiker utan gränser). Verken dokumenteras och kan presenteras i boken Kansakuntaa kertomassa (under arbete, utkommer 2024). 

 • Mannerheim-museet: april–juni 2023 
 • Helinä Rautavaara museet: september–december 2023 
 • Kulturcentret Caisa: augusti–december 2023, utställningsperioder och gånger enligt överenskommelse med konstnären 
 • Gallen-Kallela museet: februari–maj 2024 

I ansökan kan du nämna med vilken av de ovannämnda organisationerna du vill samarbeta, det är dock inte obligatoriskt.  

Ansökan bör innehålla: 

 • En kort motivering för den sökandes önskan att delta och en beskrivning av det konstnärliga verket (max. en A4-sida). 
 • Ett exempel eller prov på verket, ifall det redan existerar. Detta förutsätts inte om arbetet befinner sig i planeringsstadiet. 
 • CV 
 • Portfolio (gärna som länk) eller annan presentation av tidigare verk. 
 • Ansökan kan skrivas på finska, svenska eller engelska. Ta kontakt ifall språket orsakar problem. 

Skicka din ansökan senast 15.12.2022 till [email protected]  

Mer information ges av [email protected]  

Mer om projektet: suomentarinat.fi  

Information om den konstnärliga delen, ansökan och verkställandet ges fredagen den 11 november kl. 17–19 i Globe Art Point (Malmgatan 5, 00100 Helsingfors). Informationen ges på finska men det är möjligt att ställa frågor även på engelska. Välkommen! 

Info om mötesplatsen: www.globeartpoint.fi/our-facilities